ابراهیم صحنانی

بنام خداوند یکتایی که همیشه میخواهد ما انسان ها شاد و در کمال آرامش باشیم

اینجانب ابراهیم صحنانی
مدیر و بنیانگذار گروه آموزشی دکترمثبت ، تمام برنامه زندگی خود را بر مبنای آموزش و تغییر ذهنیت انسانهای مشتاق به تغییر ، گره زده ام و تمام دانش خود را در همین سو هدایت کرده ام ،
داستان شیرین زندگی من از کاری که به آن مشغول بودم شروع شد که هیچوقت رضایتمو جلب نکرده بود و بشدت تحت فشار بودم و به زمین و زمان غر میزدم که چرا بعضی ها انقدر شانس دارن ، پارتی دارن ، کارشون انقدر خوب پیش میره و… (همان گیر افتادن در چرخه ضد آفرینش خواسته )

داستان تغییر من:
در سالهای نچندان دور در یک سرمایگذاری تمام سرمایه ام را از دست دادم و زندگی ام را پایان یافته دیدم ، تا اینکه در همین اوضاع یکی از دوستان کتاب ارزشمند ۴اثر از فلورانس اسکاول شین را بمن معرفی کرد و باعث شروع کاشت بذری شد که تبدیل به درختی شده است امروز،
من شیفته تئوری های خانم شین شدم و امیدی در من زنده شد ، فیلم راز رو در همین مدت تماشا کردم ، خیلی کمک کرد که خودمو پیدا کنم ، اما اونجوری که میخواستم به خواسته هایم برسم نمیشد که نمیشد ، حس کردم یجای کارم اشتباهه ولی من دیگه عاشق شده بودم عاشق کارکرد ذهن جادوگر! به همین خاطر شروع کردم به مطالعه کتابهای همین حوزه و بیشتر شیفته شدم که ادامه بدم تا به موفقیت برسم.

سرنوشتمان در دستان خودمان است

آموزش های رایگان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید